Paslaugos

Mokykloje teikiamos paslaugos:
- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;
- pradinis ugdymas;
- pagrindinis ugdymas;
- apgyvendinimas bendrabutyje;
- maitinimas mokyklos valgykloje;
- vaikų vasaros stovyklos organizavimas;
- specialistų pagalba (logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, gydytojas).