Veikla

Šioje skiltyje rasite mokyklos:

- nuostatus;

- planavimo dokumentus;

- veiklos sritis;

- darbo užmokęstį;

- viešuosius pirkimus;

- biudžeto suvestines;