Ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIAI:

—-2017—-

2017 m. IV ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2.Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma 1N)
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė)
4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė)

2017 m. III ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (Forma B14)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

6.Pažyma dėl finansavimo sumų

2017 m. II ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

—- 2016 —-

2016 m. IV ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (Forma B14)
5. Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (Forma 5N)

6. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-SPD)
7. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-PD)
8. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-KITI)
9. Informacija apie išlaidas (forma B10-VBL-KD)

2016 m. III ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (Forma B14)
5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. II ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (Forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma 4N)
4. Pažyma dėl finansavimo sumų

2016 m. I ketvirtis:

—- 2015 —-

2015 m. IV ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (forma B14)
5. Pažyma dėl finansavimo sumų

2015 m. III ketvirtis:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (forma 1N)
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (forma 4N)
4. Informacija apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą (forma B15)
5. Pažyma dėl finansavimo sumų

2015 m. II ketvirtis:

2015 m. I ketvirtis:

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

—- 2017 —-

2017 m. IV ketvirtis:

2017 m. III ketvirtis:

2017 m. II ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

—- 2016 —-

2016 m. IV ketvirtis:
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
3. Veiklos rezultatų ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)
6. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
7. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
8. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
10. 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirtis:

2016 m. II ketvirtis:

2016 m. I ketvirtis:
1. 2016 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Finansinės būklės ataskaita (forma FBA)
3. Veiklos rezultatų ataskaita (forma VRA)

—- 2015 —-

2015 m. IV ketvirtis:
1. 2015 metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2. Finansinės būklės ataskaita (forma FBA)
3. Veiklos rezultatų ataskaita (forma VRA)
4. Pinigų srautų ataskaita (forma PSA)
5. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 8P1)
6. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 12P1)
7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 13P1)
8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (forma VSAFAS 20P4)

2015 m. III ketvirtis:

2015 m. II ketvirtis: