Darbo užmokestis

                             

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2013 metai

I ketv.

  • Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius 4000
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 3483
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas 3178
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1952
  • Specialistai, pedagogai ugdymo įstaigoje
Mokytojas 2200
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas) 2200
Psichologas 2000
Specialusis pedagogas 2000
Socialinis pedagogas 2300
  • Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Vyr. buhalteris 2196
Buhalteris 1390
Kasininkas 347
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 1600
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 1390
Auklėtojo padėjėjas 1073
Rūbininkas – sandėlininkas 1037
Sandėlininkas 1098
Skalbinių prižiūrėtojas, skalbėjas 250
Gydytojas 1390
Dietistas 550
Pastatų priežiūros darbininkai:
Elektrikas 500
Santechnikas 500
Valytojas 1000
Budintis (sargas, kiemsargis) 1000
Virtuvės darbuotojai:
Vyr. virėjas 1098
Virėjas 1073