Pamokų tvarkaraštis

Ugdymo organizavimas 2016 – 2017 mokslo metams

1. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

2016 – 2017 m. m.

Trimestras 2016 – 2017 m. m.
1-asis 09-01 – 11-30
2-asis 12-01 – 02-28
3-asis 03-01 – 05-31
03-01 – 06-02

2. Pamokų tvarkaraštis

1A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Lietuvių kalba 1. Matematika 1. Muzika  1. Matematika 1. Kūno kultūra
2. Tikyba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba
3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Pasaulio pažinimas
4. Kūno kultūra 4. Pasaulio pažinimas 4. Lietuvių kalba 4. Kūno kultūra 4. Kūno kultūra
  5. Muzika 5. Dailė ir technologijos  Klasės valandėlė                 

1B klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Tikyba 1. Matematika 1. Matematika 1. Matematika 1. Muzika
2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba
3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Lietuvių kalba 3. Lietuvių kalba 3. Pasaulio pažinimas
4. Pasaulio pažinimas 4. Kūno kultūra
4. Muzika 4. Dailė ir technologijos 4. Kūno kultūra
5. Dailė ir technologijos 5. Kūno kultūra   Klasės valandėlė

2A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Muzika 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Matematika 1. Matematika
2. Matematika 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Anglų kalba 2. Lietuvių kalba
3. Anglų kalba 3. Matematika 3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Dailė ir technologijos
4. Kūno kultūra 4. Pasaulio pažinimas 4. Pasaulio pažinimas 4. Lietuvių  kalba 4. Muzika
5. Tikyba 5. Kūno kultūra 5. Dailė ir technologijos 5. Kūno kultūra  Klasės valandėlė

3A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Muzika 1. Matematika 1. Matematika 1. Lietuvių kalba 1. Matematika
2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba
3. Matematika 3. Lietuvių kalba 3. Muzika 3. Anglų kalba 3. Dailė ir technologijos
4. Tikyba 4. Pasaulio pažinimas 4. Kūno kultūra 4. Matematika 4. Dailė ir technologijos
5. Anglų kalba 5. Kūno kultūra 5. Pasaulio pažinimas 5. Kūno kultūra Klasės valandėlė

4A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Pasaulio pažinimas 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba 1. Lietuvių kalba
2. Matematika 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalba 2. Matematika
3. Tikyba 3. Muzika 3. Kūno kultūra 3. Matematika 3. Pasaulio pažinimas
4. Anglų kalba 4. Kūno kultūra 4. Matematika 4. Anglų kalba 4. Dailė ir technologijos
5. Dailė ir technologijos 5. Muzika 5. Kūno kultūra Klasės valandėlė

5A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Informacinės techn. I gr. 1. Gamta ir žmogus 1. Lietuvių kalba 1. Gamta ir žmogus 1. Anglų kalba
2. Lietuvių kalba 2. Istorija 2. Muzika 2. Lietuvių kalba 2. Etika
3. Matematika 3. Dailė 3. Anglų kalba 3. Matematika 3. Lietuvių kalba
4. Anglų kalba 4. Lietuvių kalba 4. Matematika 4. Istorija 4. Matematika
5. Kūno kultūra 5. Kūno kultūra 5. Technologijos II gr. 5. Kūno kultūra 5. Žmogaus sauga
6.  Informacinės techn. II gr./ Technologijos I gr. 6. Technologijos II gr.
7. Technologijos I gr.

6A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Gamta ir žmogus 1. Lietuvių kalba 1. Gamta ir žmogus 1. Istorija 1. Muzika
2. Anglų kalba 2. Rusų kalba 2. Anglų kalba 2. Lietuvių kalba 2. Anglų kalba
3. Informacinės technologijos 3. Istorija 3. Lietuvių kalba 3. Rusų kalba 3. Geografija
4. Matematika 4. Geografija 4. Lietuvių kalba 4. Dailė 4. Matematika
5. Lietuvių kalba 5. Matematika 5. Matematika 5. Technologijos 5. Kūno kultūra
6. Kūno kultūra 6. Technologijos
7. Etika

7A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Anglų kalba 1. Biologija 1. anglų kalba 1. Matematika 1. Lietuvių kalba
2. Fizika 2. Informacinės technologijos 2. Matematika 2. Istorija 2. Geografija
3. Lietuvių kalba 3. Geografija 3. Lietuvių kalba 3. Lietuvių kalba 3. Anglų kalba
4. Technologijos 4. Rusų kalba 4. Istorija 4. Rusų kalba 4. Kūno kultūra
5. Technologijos 5. Lietuvių kalba

5. Kūno kultūra

5. Dailė 5. Matematika
6. Matematika 6. Muzika 6. Biologija
7. Etika
  

8A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Chemija 1. Informacinės tech. II gr. 1. Matematika 1. Anglų kalba 1. Etika
2. Matematika 2. Matematika 2. Lietuvių kalba 2. Matematika 2. Muzika
3. Technologijos 3. Lietuvių kalba 3. Chemija 3. Dailė 3. Fizika
4. Lietuvių kalba 4. Istorija 4. Rusų kalba 4. Lietuvių kalba 4. Lietuvių kalba
5. Fizika 5. Geografija 5. Biologija 5. Anglų kalba 5. Geografija
6. Anglų kalba 6. Rusų kalba 6. Istorija
7. Informacinės tech. I gr. 7. Kūno kultūra 7. Kūno kultūra   

9A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Matematika 1. Lietuvių kalba 1. Chemija 1. Biologija 1. Geografija
2. Chemija 2. Geografija 2. Istorija 2. Fizika 2. Matematika
3. Anglų kalba 3. Rusų kalba 3. Rusų kalba 3. Istorija 3. Muzika
4. Kūno kultūra 4. Dailė 4. Anglų kalba 4. Matematika 4. Anglų kalba
5. Informacinės technologijos 5. Biologija 5. Fizika 5. Lietuvių kalba 5. Etika
6. Lietuvių kalba 6. Pilietiškumo pagrindai 6. Lietuvių kalba 6. Kūno kultūra
7. Ekonomika 7. Matematikos modulis 7. Technologijos

10A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Lietuvių kalba 1. Istorija 1. Istorija 1. Lietuvių kalba 1. Matematika
2. Informacinės technologijos 2. Lietuvių kalba 2. Chemija 2. Rusų kalba 2. Lietuvių kalba
3. Matematika 3. Matematika 3. Fizika 3. Matematika 3. Kūno kultūra
4. Chemija 4. Biologija 4. Lietuvių kalba 4. Fizika 4. Geografija
5. Anglų kalba 5. Dailė 5. Anglų kalba 5. Pilietiškumo pagrindai 5. Anglų kalba
6. Etika 6. Technologijos 6. Rusų kalba 6. Muzika
7. Technologijos/Žmogaus sauga 7. Kūno kultūra
*Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla pasilieka teisę keisti  tvarkaraštį.  

Related Posts

Tags

Share This