Nemenčinės pl.16/2 LT-10102, Vilnius Tel.(faks.): (8-5) 276 87 72 El. paštas: saltinio.rastine@gmail.com

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Informacija dėl mokinių atostogų

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“  koreguojamas ugdymo procesas:

nuo 2020 m.  kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokiniams skiriamos pavasario (Velykų) atostogos.

Pedagogai mokinių atostogų metu vykdo veiklą nuotoliniu būdu (mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V1-22). Darbuotojai informuoti el.paštu ir per TAMO dienyną.

Karantino priemones pratęsus mokykloje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.

 

Daugiau informacijos:

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

Iškilus klausimams prašome susisiekti su direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Žvikevičiene tel. 8 615 26 848