Nemenčinės pl.16/2 LT-10102, Vilnius Tel.(faks.): (8-5) 276 87 72 El. paštas: saltinio.rastine@gmail.com

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

VILNIAUS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

Pamokų tvarkaraštis 2013-2014 m. m.

1. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais:

  • pirmas trimestras: rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d.
  • antras trimestras: gruodžio 2 d.–vasario 28 d.
  • trečias trimestras 1-5 klasėms: kovo 3 d.–gegužės 30 d.
  •                                6–10 klasėms: kovo 3 d.–birželio 6 d.

2. Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2013-10-28

2013-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2013-12-23

2014-01-03

Žiemos

2014-02-17

2014-02-18

Pavasario (Velykų)

2014-04-14

2014-04-18

Vasaros:

1-5 kl.

6–10 klasėms

2014-06-02

2014-06-09

2014-08-31

2014-08-31

2.1.  1-5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per ugdymo procesą).

2.2.  Papildomos atostogos skiriamos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2014-02-17 2014-02-21
2014-03-10 2014-03-14
2014-05-02 2014-05-02

3. Skambučių tvarkaraštis

Pamoka Prasideda Baigiasi Pertrauka
1 pam. 830 905 15 min.
2 pam. 920 955 15 min.
3 pam. 1010 1045 15 min.
4 pam. 1100 1135 15 min.
5 pam. 1150 1225

4. Pamokų tvarkaraštis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.     Muzika 1.     Lietuvių kalba 1.     Lietuvių kalba 1.     Muzika 1.     Lietuvių kalba
2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Matematika
3.     Kūno kultūra 3.     Matematika 3.     Matematika 3.     Lietuvių kalba 3.      Kūno kultūra
4.     Tikyba 4.     Pasaulio pažinimas 4.     Kūno kultūra 4.     Matematika 4.     Dailė ir technologijos
  5.     Dailė ir technologijos 5.     Pasaulio pažinimas

 

2 A klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.     Lietuvių kalba 1.     Matematika 1.     Matematika 1.     Matematika 1.     Kūno kultūra
2.     Kūno kultūra 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Matematika
3.     Matematika 3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Dailė ir technologijos
4.     Pasaulio pažinimas 4.     Kūno kultūra 4.     Muzika 4.     Muzika 4.     Anglų kalba
5.     Tikyba 5.     Pasaulio pažinimas 5.     Dailė ir technologijos 5.     Anglų kalba

 

2B klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.     Tikyba 1.     Matematika 1.     Matematika 1.     Matematika 1.     Muzika
2.     Matematika 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Matematika
3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Kūno kultūra 3.     Anglų kalba
4.     Lietuvių kalba 4.     Kūno kultūra 4.     Kūno kultūra 4.     Anglų kalba 4.     Dailė ir technologijos
5.     Pasaulio pažinimas 5.     Pasaulio pažinimas 5.     Muzika 5.     Pasaulio pažinimas

 

3 klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.     Muzika 1.     Matematika 1.     Matematika 1.     Lietuvių kalba 1.     Lietuvių kalba
2.     Lietuvių kalba 2.     Anglų kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Muzika
3.     Kūno kultūra 3.     Lietuvių kalba 3.     Tikyba 3.     Anglų kalba 3.     Matematika
4.     Matematika 4.     Lietuvių kalba 4.     Lietuvių kalba 4.     Kūno kultūra 4.     Pasaulio pažinimas
5.     Pasaulio pažinimas 5.     Dailė ir technologijos 5.     Kūno kultūra 5.     Dailė ir technologijos

 

4a klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.     Muzika 1.     Lietuvių kalba 1.     Lietuvių kalba 1.     Lietuvių kalba 1.     Lietuvių kalba
2.     Lietuvių kalba 2.     Matematika 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Matematika
3.     Matematika 3.     Anglų kalba 3.     Matematika 3.     Matematika 3.     Pasaulio pažinimas
4.     Dailė ir technologijos 4.     Pasaulio pažinimas 4.     Muzika 4.     Anglų kalba 4.     Kūno kultūra
5.     Kūno kultūra 5.     Dailė ir technologijos 5.     Tikyba 5.     Kūno kultūra

 

4b klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.     Muzika 1.     Matematika 1.     Matematika 1.     Anglų kalba 1.     Matematika
2.     Matematika 2.     Lietuvių kalba 2.     Lietuvių kalba 2.     Matematika 2.     Lietuvių kalba
3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Lietuvių kalba 3.     Pasaulio pažinimas
4.     Pasaulio pažinimas 4.     Anglų kalba 4.     Tikyba 4.     Dailė ir technologijos 4.     Kūno kultūra
5.     Muzika 5.     Dailė ir technologijos 5.     Kūno kultūra
  6.     Kūno kultūra  
      *Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla pasilieka teisę tvarkaraštį keisti.      

5. Pamokų tvarkaraštis (5-9 klasių) 2013-2014 m. m

5A klasė


Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Technologijos

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Technologijos

Matematika

Istorija

Anglų kalba

Informacinės techn.

Matematika

Dailė

Matematika

Lietuvių kalba

Etika

Istorija

Lietuvių kalba

Muzika

Kūno kultūra

Matematika


Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Žmogaus sauga


Kūno kultūra

Anglų kalba


Žmogaus sauga5B klasė


Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Gamta ir žmogus

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Etika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Technologijos

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Informacinės techn.

Technologijos

Dailė

Matematika

Matematika

Kūno kultūra

Istorija

Lietuvių kalba

Kūno kultūra


Žmogaus sauga

Kūno kultūra

Muzika6A klasė


Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Istorija

Geografija

Etika

Anglų kalba

Istorija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Gamta ir žmogus

Rusų kalba

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Muzika

Rusų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Informacinės techn. II gr. / Technologijos I gr.

Kūno kultūra

Informacinės techn. Igr. / Technologijos II gr.

Technologijos II gr.

Technologijos II gr.7A klasė


Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Anglų kalba

Biologija

Muzika

Geografija

Matematika

Fizika

Rusų kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Istorija

Matematika

Kūno kultūra

Rusų kalba

Geografija

Lietuvių kalba

Biologija

Informacinės techn. Igr. / Technologijos II gr.

Kūno kultūra

Istorija

Matematika

Lietuvių kalba

Technologijos II gr.

Matematika

Dailė

Etika

Technologijos I gr.

Informacinės tech. II gr.

Technologijos I gr.8A klasė


Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Matematika

Geografija

Istorija

Matematika

Kūno kultūra

Chemija

Lietuvių kalba

Fizika

Lietuvių kalba

Muzika

Informacinės tech.

Rusų kalba

Lietuvių kalba

Fizika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Matematika

Geografija

Chemija

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Technologijos

Anglų kalba

Biologija

Rusų kalba

Istorija

Etika

Kūno kultūra

Dailė

Žmogaus sauga9A klasė


Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Lietuvių kalba

Rusų kalba

Fizika

Matematika

Muzika

Matematika

Biologija

Lietuvių kalba

Dailė

Technologijos

Chemija

Geografija

Pilietiškumo pagrindai

Biologija

Chemija

Ekonomika

Istorija

Anglų kalba

Fizika

Lietuvių kalba

Informacinės tech.

Lietuvių kalba

Istorija

Geografija

Matematika (mod.)

Etika

Anglų kalba

Matematika

Anglų kalba

Rusų kalba

Kūno kultūra

Kūno kultūra
      *Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla pasilieka teisę tvarkaraštį keisti.