Nemenčinės pl.16/2 LT-10102, Vilnius Tel.(faks.): (8-5) 276 87 72 El. paštas: saltinio.rastine@gmail.com

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Renginių sąrašas

VILNIAUS „ŠALTINIO“
PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2013 METŲ
BENDRAMOKYKLINIAI RENGINIAI


Renginio pavadinimas

      Data

Atsakingas

Sausio 13-osios Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas

01.11

L. Šlekys

Mokytoja J. Janutėnienė

Stipruolių konkursas „Stipruolis
– 2013“ 7-8 kl.

01

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Konkursas „Gracija 2013“ 8-10 kl. merginos

02

Vyr. mokytojas L. Šlekys

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

02.15

L. Šlekys

Mokytoja J. Janutėnienė

Galiūnų konkursas „Galiūnas
2013“ 9-10 kl.

01

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Užgavėnių šventė

02

Grupių auklėtojai

Konkursas „Sveikiausia klasė“

02

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Linksmosios estafetės

02

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Pradinių klasių mokytojai

Matematikos olimpiada II turas

02

Matematikos mokytojos  vyr. mokytoja V.Radzevičienė

Mokytoja metodininkė A. Šimanskaitė

Kaziuko mugė

03.04

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Grupių auklėtojai

Būrelių vadovai

Konkursas „Raštingiausias mokinys.
Mokyklinis diktantas.“

03

Lietuvių k. mokytojai

Grupių auklėtojai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena

03.08

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Mokytoja J. Janutėnienė

Mokytoja D. Baškevičienė

Tarpklasinės šaškių
varžybos

03

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Renginys „Vaidiname teatrą“ Teatro
dienos paminėjimas, teatralizuoti pasirodymai

03.18-20

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Grupių auklėtojai, burelių
vadovės D. Zamalienė

L. Diksienė

Žemės dienos paminėjimas

03

Direktorės pavaduotoja ugdymui V.
Žvikevičienė

Mokytoja – metodininkė A.Tubutienė

Knygnešio dienos paminėjimas

03

Direktorės pavaduotoja ugdymui V.
Žvikevičienė

Lietuvių kalbos mokytojai

Šv. Velykų švenčių
renginiai (pagal atskirą planą)

04.02-05

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Teisinių žinių konkursas
„Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“

04

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Socialinė pedagogė J. Butkevi-čienė

Vaiko gerovės komisija

Informacinių technologijų
konkursas „Info-13“

04

Informacinių technologijų mokytoja
Svetlana Pakalnienė

Pradinių klasių sportinės
popietės

04

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Pradinių klasių mokytojai,
auklėtojai

Motinos dienos minėjimas. Koncertas
„Visos gėlės žydi mamai“, darbų paroda

04.30

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Būrelių vadovai, auklėtojai

Renginiai „Pasaulinės dienos be tabako“
paminėjimas

05.13-30

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Klasių auklėtojai, mokytojai

Europos dienos paminėjimas „Mes
europiečiai“

05.06

Mokytoja J. Janutėnienė

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Lik sveika grupe – mūsų
laukia klasė

0.5

Priešmokyklinės grupės
pedagogė V. Rudienė

Auklėtoja R.
Marcinkevičiūtė

Abėcėlės šventė

05

Pradinių klasių mokytojai

Pradinių klasių metodinė
grupė

Pradinių klasių mokslo metų
pabaiga

05.31

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Pradinių klasių mokytojai

Pradinių klasių metodinė
grupė

Vaikų Gynimo dienos paminėjimas

06.03

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Mokslo metų pabaigos šventė

06

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Pirmojo skambučio šventė

09.02

Direktorė O. Jurgilienė

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Europos kalbų savaitė

09.16-20

Direktorės pavaduotoja ugdymui V.
Žvikevičienė

Užsienio kalbų mokytojai

Šventė „Auksinis rudenėlis“
(1-5 kl.)

09.23-26

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Grupių auklėtojai, mokytojai

Darbelių paroda „Rudenėlio
spalvos“

10

Ikimokyklinės,
priešmokyklinės grupės pedagogės, auklėtojos

Saugus kelias į mokyklą

10.01-04

Pradinių klasių mokytojai,
auklėtojai, vaiko gerovės komisija

Tarptautinės Mokytojo dienos
minėjimas

10.04

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Mokytoja D.Baškevičienė

Sportinių varžybų
savaitė

10.07-11

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Kūno kultūros mokytojai

Pradinių klasių mokytojai,
auklėtojai

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5-6
kl.

10.15-16

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Tarpklasinės krepšinio
varžybos 7-10 kl.

10-11

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Uždekime Vėlinių
žvakutę

10-11

Grupių auklėtojai

Tikybos mokytoja

Renginiai tolerancijos dienai paminėti

11.14-15

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Verslumo skatinimo savaitė

11.18-21

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Grupių auklėtojai

Mokytojai

Būrelių vadovai

Raiškiojo skaitymo konkursas Lietuvos
karių dienai paminėti 6-10 kl.

11.21

 

Lietuvių k. mokytojai

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Taikliausio baudų ir
tritaškių mėtimo konkursas

12

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Akcija „Paukšteliai žiemą“

12-02-03

Grupių auklėtojai

Matematikos olimpiada I turas

12.03-06

Matematikos mokytojos:

vyr. mokytoja V.Radzevičienė

Mokytoja metodininkė A. Šimans- kaitė

Konkursas „Sportiškiausia klasė“

12

Vyr. mokytojas L.Šlekys

Grupių auklėtojai

Šv. Kalėdų renginiai (pagal
atskirą planą)

12.16-20

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

Mokytoja D. Baškevičienė

Grupių auklėtojai

Dalyvavimas tarpmokykliniuose renginiuose

Visus
metus

Mokyklos administracija

Dalyvavimas „Sveikatiados“ projektuose

Visus
metus

Ugdymą organizuojančio skyriaus
vedėjas L. Šlekys

6-7 kl. auklėtojos