Nemenčinės pl.16/2 LT-10102, Vilnius Tel.(faks.): (8-5) 276 87 72 El. paštas: saltinio.rastine@gmail.com

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

                             

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

III ketv.

  • Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius 1241
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 1126
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas 993
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 795
  • Specialistai, pedagogai ugdymo įstaigoje
 
Mokytojas 850
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas) 750
Psichologas 780
Specialusis pedagogas 758
Socialinis pedagogas 780
  • Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
 
Vyr. buhalteris 994
Buhalteris 530
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 530
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 530
Auklėtojo padėjėjas 416
Rūbininkas – sandėlininkas 400
Sandėlininkas 422
Gydytojas 400
Dietistas 208
Vairuotojas 422
Pastatų priežiūros darbininkai:  
Elektrikas 200
Santechnikas 200
Valytojas 400
Budintis (sargas, kiemsargis) 400
Virtuvės darbuotojai:  
Vyr. virėjas 422
Virėjas 400
Virtuvės pagalbinis darbininkas 400