Nemenčinės pl.16/2 LT-10102, Vilnius Tel.(faks.): (8-5) 276 87 72 El. paštas: saltinio.rastine@gmail.com

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

                             

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019 metai

IV ketv.

  • Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius 1972.0
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 1712.0
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas 1522.0
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1125.0
  • Specialistai, pedagogai ugdymo įstaigoje
 
Mokytojas 1420.0
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas) 1250.0
Psichologas 1223.0
Specialusis pedagogas 993.0
Socialinis pedagogas 1240.0
  • Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
 
Vyr. buhalteris 1384.0
Buhalteris 796.0
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 796.0
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 796.0
Auklėtojo padėjėjas 581.0
   
Sandėlininkas 555.0
Gydytojas 597.0
Dietistas 398.0
Vairuotojas 584.0
Pastatų priežiūros darbininkai:  
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 555,0
   
Valytojas 555,0
Budintis (sargas, kiemsargis) 555,0
Virtuvės darbuotojai:  
Vyr. virėjas 584,0
Virėjas 555,0
Virtuvės pagalbinis darbininkas 555,0