Nemenčinės pl.16/2 LT-10102, Vilnius Tel.(faks.): (8-5) 276 87 72 El. paštas: saltinio.rastine@gmail.com

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

                             

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

II ketv.

  • Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius 1222
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 1109
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas 978
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 783
  • Specialistai, pedagogai ugdymo įstaigoje
Mokytojas 680
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas) 650
Psichologas 664
Specialusis pedagogas 642
Socialinis pedagogas 758
  • Ugdymo aprūpinimo darbuotojai
Vyr. buhalteris 978
Buhalteris 456
Kasininkas 114
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) 456
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) 456
Auklėtojo padėjėjas 394
Rūbininkas – sandėlininkas 380
Sandėlininkas 400
Skalbinių prižiūrėtojas, skalbėjas 95
Gydytojas 456
Dietistas 197
Pastatų priežiūros darbininkai:
Elektrikas 190
Santechnikas 190
Valytojas 380
Budintis (sargas, kiemsargis) 380
Virtuvės darbuotojai:
Vyr. virėjas 400
Virėjas 380